Björnidet

 

Timmerhus

Timmerhus är en del av vårt kulturarv och ända sedan vikingatiden har vi timrat hus, stugor och fäbodar i Norden.

Väggar av timmer har goda egenskaper att lagra värme och jämnar ut variationer i temperatur och luftfuktighet och ger ett behagligt inomhusklimat utan invändig isolering.

Björnidet utvecklar och håller en hantverkstradition vid liv genom vår tillverkning av handbilade fulltimmerstugor.

timmerstuga

På egen såg i Kälsberg utanför Älvsbyn formar vi stockarna till rätt dimension och tar vara på rester från stocktillverkningen för att använda till annat byggnadsmaterial.

Alla timmerhus byggs stock för stock med motorsåg och yxa och ger ett genuint hus som aldrig blir omodernt. Sedan märks stugan och plockas ner för att sedan levereras och monteras på plats.

Vi är vana att bygga hytter på traditionellt norskt vis med torv- eller skiffertak.