Björnidet

Vår verksamhet

Vi på Björnidet är specialiserade på alla typer av skogs- och naturvårdsarbete. Vi är PEFC-certifierade och erbjuder tjänster av hög kvalité inom röjning, plantering, timring och naturvårdande skötsel.

Plantering

Björnidet Skogsentreprenad har gedigen erfarenhet av plantering på alla typer av marker och diskuterar gärna fram ett förslag som passar Dina förutsättningar. Normalt skall planteringen göras så fort som möjligt efter avverkning och eventuell markberedning. Detta för att plantorna skall få ett försprång mot gräs och lövuppslag som kommer snabbt efter avverkningen.

Läs mer om Plantering

Röjning

Vid röjning så minskas antalet stammar, vilket gör konkurrensen om ljus, vatten och näring mindre. De träd som står kvar får då bättre förutsättningar att växa. Genom röjningen får Du större valmöjlighet i framtiden och förbättrar ekonomin i skogsbruket.

Läs mer om Röjning

Timmerhus

Timmerhus är en del av vårt kulturarv och ända sedan vikingatiden har vi timrat hus, stugor och fäbodar i Norden. På egen såg i Kälsberg utanför Älvsbyn formar vi stockarna till rätt dimension och tar vara på resterna från stocktillverkningen för att användas till annat byggnadsmaterial. Alla timmerhus byggs stock för stock med motorsåg och yxa och ger ett genuint hus som aldrig blir omodernt.

Läs mer om Timmerhus

Naturvård

Biologisk mångfald är inte bara viktig för djur och natur. Vi på Björnidet bedriver varsam naturvård. Områdets lokala skogshistoria och äldre markanvändning är en viktig utgångspunkt när man utformar naturvårdande skötsel.
Naturvårdande skötsel och skogsbruk har olika mål och syften – naturvård respektive virkesproduktion. Naturvården är viktig för att säkerhetsställa den biologiska mångfalden.

Läs mer om Naturvård