Björnidet

Om Björnidet

Björnidet AB bildades 1995 och är ett modernt bolag specialiserat på skogs- och naturvård

Vi är PEFC-certifierade och erbjuder kostnadseffektiva skogsvårdstjänster av hög kvalité. Vi är anslutna till SLA – Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet samt branschorganisationen SMF Skogsentreprenörerna. Sedan 2006 har Björnidet ett fast driftställe i Älvsbyn och äger även egen skog i området. Vi arbetar lika noggrant, effektivt och med samma miljöhänsyn på Din mark som vi gör på vår egen.

Björnidet har fått förtroendet att handha den naturvårdande skötseln i många naturreservat och nationalparker. Vi sköter även nybyggnationer och löpande underhåll av anläggningar i dessa.