Björnidet

Vårt miljöarbete

Björnidet är rädda om naturen och sina anställda – därför använder vi enbart vegetabilisk sågkedjeolja och alkylatbensin. All vår personal vidareutbildas kontinuerligt i hur man tar miljöhänsyn samt bäst upptäcker och bevarar värdefulla miljöer och viktiga delar av vår historia.

Kulturmiljö

Skogen är fylld av spår från våra förfäder. Dessa delas in, ofta på grund av ålder, i fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. En fast fornlämning kan vara exempelvis gravar, gravfält, runstenar och fångstgropar. Medan stigar, kolbottnar och torpgrunder är exempel på kulturhistoriska lämningar.

Läs mer om Kulturmiljö

Arbetsmiljö

På Björnidet arbetar vi aktivt med arbetsmiljöfrågor. Förutom att undersöka, bedöma och åtgärda risker för att förhindra olyckor eller ohälsa så ser vi till att det på företaget är en hög trivsel och god gemenskap.

Läs mer om Arbetsmiljö